Relacje inwestorskie

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy

30.09.2020

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd HYDRAL S.A. we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, KRS 0000813499 po raz pierwszy wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

Pobierz dokument